Tidlig utvikling

Valpen er sannsynligvis rundt 3-4 uker når du får lov å besøke den for første gang. Valpen er sannsynligvis 8 uker gammel når man får hente den. Med hjelp fra moren og oppdretteren vil den allerede ha tatt noen viktige skritt i retning av å bli en velbalansert og sosialisert hund. I løpet av denne tiden vil valpen ha gått gjennom fire nøkkelstadier fra å ha vært fullstendig avhengig av moren til å ha utviklet grunnleggende sosiale ferdigheter.

Nyfødtperioden (fødsel – 2 uker gammel)

I de første dagene av livet er valpen fullstendig avhengig av at moren sørger for mat og holder den varm. Men oppdretteren har på en forsiktig måte introdusert den for kontakt med mennesker, slik at den får en forsmak på hvordan fremtiden vil bli.

Overgangsperioden (2–3 uker gammel)

Sanseevnene og de motoriske ferdighetene utvikles raskt etter hvert som fysiske endringer gjør valpen i stand til å se, lukte, høre, smake og berøre ting i den nye verdenen. Først kryper den, så vakler den, og mot slutten av denne perioden vil den ha lært seg å gå på fire bein. Oppdretteren vil ha sørget for at valperommet var stort nok til at den kunne komme seg et stykke bort fra der den sover for å tisse og bæsje. Dermed får valpen en naturlig introduksjon til renslighetstrening. Når valpen får sine første melketenner mot slutten av denne perioden, har den allerede begynt å slurpe i seg væske, tygge på myk føde og til og med begynt å logre.

Pregingsperioden (3–4 uker)

Valpen vil ha begynt å lære seg hvordan den skal spise uten å suge, og moren har kanskje begynt å avvenne den med morsmelken. I denne viktige fasen har oppdretteren kanskje begynt å gi den valpefôr, slik at den blir introdusert for fast føde. I denne fasen er det viktig med stabile og kjente omgivelser for en valp som er i ferd med å utvikle sanseevnene i raskt tempo.

Første sosialisering (4–8 uker)

Jo større variasjonen er når det gjelder posistive opplevelser valpen har før den er 8 uker gammel, desto større er evnen til å takle de daglige opplevelsene den vil få i sitt nye hjem og når den blir voksen. Oppdretteren vet dette og vil ha lagt til rette for at valpen blir vant til kontakt med mennesker. Valpen vil ha blitt avvent fra morsmelk for å forberede den på livet uten moren, og nå vil den være i stand til å spise og drikke på egen hånd. Menneskelig kontakt er nødvendig for å sikre valpen effektiv tannhelse, pelsstell og generell helseomsorg, så det er viktig at valpen blir vant til kontakt med mennesker fra den er liten.